Mgr. Jaroslav Zeman

Mgr. Jaroslav Zeman

psycholog

  • 1994 - 2016 působil u speciálních sil AČR 
  • nyní působí jako soukromý psycholog v oblasti psychologického poradenství, diagnostiky  a edukace
  • s novodobými válečnými veterány se potkává a spolupracuje u speciálních sil a v psychologické poradně

„ODCHODEM DO CIVILU ZAČÍNÁ VOJÁKOVI JEHO MOŽNÁ NEJTĚŽŠÍ MISE“

Odchod do civilu představuje pro vojáka zásadní změnu a často rovněž složitou životní situaci, v níž ovšem nemusí zůstat bez odborné podpory a pomoci.  

Pro bezproblémové, bezpečné a úspěšné zvládnutí výše zmíněné situace je užitečné, když:

Odcházející voják zná svoji osobnost, její rysy a charakteristiky, a to zejména ty, které jsou relevantní pro působení v civilu. Výhodou je také detailní znalost vlastních schopností a potenciálu ve vztahu k dalšímu zvažovanému působení, jakož i znalost a uvědomění si případných duševních problémů. To plně platí také o motivaci, včetně její nevědomé složky.

📎 Nápomocná mu v oblasti sebepoznání může být psychodiagnostika

Odcházející voják zpracuje své případné duševní problémy způsobem, který mu umožní odcházet do civilního života jako osobnosti nezatížené, vyrovnané a stabilní a když navíc rozvine svůj osobnostní potenciál a kapacity, včetně těch, které byly přítomny pouze v latentní podobě.

📎 Nápomocné mu v oblasti zvládnutí problémů a vyladění osobnostního potenciálu může být psychologické poradenství

Odcházející voják si osvojí praktické znalosti z aplikované psychologie, jako jsou například komunikační dovednosti, zvládaní stresu a relaxace, psychohygiena, psychologické aspekty leadershipu a mnohé další.

📎 V tomto mu může být nápomocná edukace v podobě kurzů a tréninků, které jsou určeny pro jednotlivce i skupiny.

A právě psychodiagnostika, psychologické poradenství a kurzy z oblasti aplikované psychologie představují naši nabídku pro vojáky, které čeká život v civilu.

Mgr. Jaroslav Zeman

Po absolvování studia psychologie v roce 1994 působil u speciálních sil AČR (601.skss a její předchůdkyně), s jejichž kontingentem se dvakrát zúčastnil bojové mise v rámci operace Enduring Freedom. Specializoval se na oblast psychodiagnostiky a zvláště výběru osob pro psychicky náročná povolání, jakož i na poradenství a edukaci. Spoluautor u 601.skss používaného výběrového řízení.

Od roku 2016 působí jako soukromý psycholog v oblasti psychologického poradenství, diagnostiky a edukace. Externě kooperuje se Speciálními silami AČR a Ministerstvem spravedlnosti ČR.

S novodobými válečnými veterány se potkává a spolupracuje u speciálních sil a v psychologické poradně.

 *1971, ženatý, 2 děti

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ