REKVALIFIKAČNÍ KURZY

„šité na míru pro vojáky z povolání“ 

víte, že v Zákoně č. 221/1999 Sb.  § 59, odstavec 2, písm. g, je uvedeno: „ministerstvo je zejména povinno zabezpečovat rekvalifikaci vojákům “...  a § 64 Rekvalifikace - Před zánikem služebního poměru lze umožnit vojákovi na žádost rekvalifikaci na náklady státu, trval-li služební poměr nejméně 5 let, a to s přihlédnutím k získané kvalifikaci. 

Akreditované rekvalifikační kurzy MŠMT 

JAK NA PODNIKÁNÍ krok za krokem

16.11.-7.12.2020
PROSTĚJOV

3 TÝDNY

JAK NA CIVIL aneb kariérní restart

19.10.-9.11.2020
PROSTĚJOV

3 TÝDNY

PROJEKTOVÝ MANAŽER

eCommerce

19.10.-9.11.2020
PRAHA

3 TÝDNY

MANAŽER SPECIALISTA PRO PROJEKTY eCommerce

7.9.-12.10.2020
PROSTĚJOV

5 TÝDNŮ

MANAŽER pro online MARKETING

16.11.-7.12.2020
PROSTĚJOV

3 TÝDNY

30.11.-18.12.2020
PRAHA

3 TÝDNY

Akreditované rekvalifikační kurzy MŠMT - ONLINE FORMA VÝUKY POUZE do 30.6.2020

JAK NA CIVIL aneb kariérní restart

8.6 - 26.6.2020
ONLINE

3 TÝDNY - UKONČENO

PROJEKTOVÝ MANAŽER

eCommerce

4.5. - 25.5.2020
ONLINE

3,5 TÝDNE - UKONČENO

JAK NA PODNIKÁNÍ krok za krokem

10.6-1.7.2020
ONLINE

3 TÝDNY - UKONČENO

MANAŽER SPECIALISTA PRO PROJEKTY eCommerce

30.3.-6.5.2020
PRÁVĚ BĚŽÍ ONLINE

5 TÝDNŮ - UKONČENO

UDĚLEJME SPOLU PRVNÍ KROK K VAŠÍ NOVÉ KARIÉŘE 

MY DOPORUČUJEME

ZVÝHODNĚNÍ státních zaměstnanců, vojáků a válečných veteránů

pro více informací o zvýhodnění vojáků a válečných veteránů naleznete na stránkách Benefity pro válečné veterányBenefity pro vojáky AČR.