FAQ

Jaké kurzy nabízíme

Našimi třemi stěžejními rekvalifikačními kurzy jsou MANAŽER SPECIALISTA PRO PROJEKTY eCommerce v délce trvání 5 týdnů, který se zaměřuje na komplexnost v oblasti eCommerce. Druhým je MANAŽER PRO ONLINE MARKETING v délce 3 týdnů, ten jde spíše do hloubky online marketingu a poslední je PROJEKTOVÝ MANAŽER ECOMMERCE v délce 3 týdnů, který je zaměřený na projekty a strategie ve všech oblastech eCommerce. Všechny kurzy obsahují modul podnikatelské strategie a obchodní principy, základy účetnictví, a základy tvorby www stránek a eShopu.

Co je eCommerce

eCommerce je široký pojem používaný pro internetové obchodování. Základním pilířem jsou internetové obchody a online marketing. V České republice je přibližně 44tisíc eShopů a každým rokem toto číslo stoupá. Obrat české eCommerce každým rokem prudce stoupá průměrně o 15%, nyní je kolem 160mld./rok.

Využití znalostí z eCommerce

Obor eCommerce je úžasný v tom, že roste, je to dynamický obor budoucnosti, nabízí vysoké mzdy, chybí v něm specialisté. K této práci vám stačí znalosti, počítač a internet – takže můžete pracovat odkudkoli a kdykoliv. Můžete pracovat buď jako OSVČ, tzv. Fleelancer nebo jako zaměstnanec. Pracovat můžete jako projektový manažer pro eShop (plánování nákupu a prodej zboží přes internet, získávání dodavatelů, koordinace zaměstnanců, plánování marketingových aktivit, apod.), nebo si můžete zřídit svůj vlastní eShop a profitovat na něm.

Co je online marketing

Marketing je zásadním předpokladem pro fungování jakékoli firmy, ať malého živnostníka nebo nadnárodní korporace. Dnes se při prodeji nebo budování vztahů či značky  neoslovují masy lidí, ale cílí se. Marketing potřebují a dělají všichni – firmy, živnostníci, školy i armáda.

Využití znalostí online marketingu.

Specialista online marketingu zajišťuje marketingové aktivity vycházející ze strategického plánu organizace, jejichž cílem je zviditelnění a propagace společnosti, produktů nebo konkrétní značky. Komplexně řídí marketingové aktivity firmy a zajišťuje aktivity spojené s průzkumem trhu, spolupracuje s reklamními, marketingovými a PR agenturami a obchodním oddělením společnosti. 

Kdo je projektový manažer

Projekt je záměr nebo plán určité budoucí činnosti nebo jejího výsledku. Může to být cokoli od stavby domu, zařízení prodejny, autodílny anebo marketingový projekt pro nadnárodní společnost. S projektem a jeho řízením se setkáváte v každé oblasti. Ve své podstatě můžeme říct, že jestli plánujete rekonstrukci bytu nebo vybudovat si malou dílnu, potýkáte se s projektovým plánováním a řízením. Projekt má svoje zákonitosti a jednotlivé fáze a vyhodnocení. A my vás provedeme tím, jak efektivně řídit projekt – ať už budete mít plán pro sebe nebo pro svého budoucího zaměstnavatele, třeba nadnárodní zbrojařskou společnost.

Co je zkouška profesní kvalifikace

Podstatou zkoušky před tzv. autorizovanou osobou je ověření, zda si zájemce osvojil danou odbornost (kvalifikaci) vymezenou kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace. Ověření probíhá formou zkoušky podle hodnoticího standardu této profesní kvalifikace. Dokladem, který potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky, je osvědčení o získání profesní kvalifikace.Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně jako jí jsou např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, ale také občanský či řidičský průkaz nebo rodný list. Jako takové má celostátní platnost.

Máte nárok na proplacení kurzu od svého zaměstnavatele

Za určitých podmínek má většina vojáků, kteří odcházejí do civilu, nárok na proplacení rekvalifikačního kurzu od zaměstnavatele. Informujte se u nás: 776 121 222 nebo u personalisty na svém oddělení.

UDĚLEJME SPOLU PRVNÍ KROK K VAŠÍ NOVÉ KARIÉŘE